DEVCON

Opravný prostředek na pásky R-FLEX

INFORMACE O PRODUKTU:

Samonivelační kapalina pro opravu rýh, trhlin, děr a vnějšího krytí dopravních pásek, která se během několika minut změní v neusazující se hmotu.

URČENÉ POUŽITÍ:
• Opravy děr, rýh a trhlin v dopravníkových pásech
• Ochrana proti poškození
• Rekonstrukce opotřebované pryžové vrstvy ochranného povrchu pásek proti oděru a nárazům kameniva.

VLASTNOSTI PRODUKTU:
Silná přilnavost k páskám s nátěrem na povrchu. Páska se může vrátit do provozu cca 90 min. po aplikaci.

PLASTIC STEEL PUTTY – prostředek pro opravy odlitků

INFORMACE O PRODUKTU:
Originální epoxidový tmel s kovov
ým plnivem pro hospodárnou, spolehlivou a rychlou údržbu a opravy.

POUŽITÍ:
• Opravy prasklin a poškození zařízení, strojů nebo odlitků
• Záplatování a rekonstrukce dutin nebo otvorů v odlitcích
• Rekonstrukce těles čerpadel a ventilů
• Obnova čepů a kroužků ložisek
• a mnoho dalších

DFENSE BLOCK – prostředek odolný proti oděru, nárazu a korozi

INFORMACE O PRODUKTU:
Epoxidový systém s plnivem z keramických hliněných kuliček s jedinečnou odolností proti oděru určený do náročných podmínek.

POUŽITÍ:
• Opravy zařízení na přepravu popela a skrubrů
• Chrání kovové povrchy vystavené intenzivnímu otěru a erozi, jako jsou žlaby a odvodňovací svody, před opotřebením.
• Bez pruhů
• Chrání límce a kolena
• Obložení nádrží a násypných zásobníků
• a mnoho dalších

BRUSHABLE CERAMIC – hladký ochranný povrch

INFORMACE O PRODUKTU:
Vysoce výkonný epoxid s vysokou hustotou a keramickým plnivem pro nanášení štětcem, určený k utěsnění a ochraně nových nebo opravovaných povrchů proti kavitaci, opotřebení třískami, erozi a abrazi.

POUŽITÍ:
• Těsnění a ochrana nového zařízení vystaveného erozi a korozi
• Ochrana tělesa čerpadla, lopatek oběžného kola, šoupátek, pojistných ventilů a lopatek ventilátoru.
• Rekonstrukce výměníků tepla, klenutých den a dalších zařízení pro cirkulaci vody
• Použijte jako vrchní nátěr na opravené povrchy, abyste získali výjimečně hladký povrch.