KUŽELOVÉ A KLADIVOVÉ DRTIČE

Kuželové drtiče používají se do drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů jako jsou: čedič, žula, kovové rudy, diabas, křemen, vápenec, pískovec, cementový slínek. Tyto materiály nesmí byt s obsahem lepivých jílů a hlíny větším než 5% a obsah vlhkosti vyšší než 10%. Tyto drtiče se používají pro přípravu materiálů pro výstavbu silnic, železničních náspů, stejně jako pro drcení materiálů, které jsou předmětem dalšího zpracování v jiných zařízeních, jako jsou mlýny. Drtiče jsou vybaveny hydraulickým zařízením, které umožňuje jednoduché nastavení výstupní štěrbiny a snadné vyprázdnění drtícího prostoru po závalu. Vnitřní vybavení drtiče chrání stroj před přetížením nebo při průchodu nedrtitelného předmětu.