Odrazové drtiče

Používají se do drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů jako jsou: dolomit, žula, vápenec, klinker, pískovec, uhlí. Tyto materiály nesmí byt s obsahem lepivých jílů a hlíny větším než 15% a obsah vlhkosti vyšší než 20%. Tyto drtiče se používají pro přípravu materiálů pro výstavbu silnic, železničních náspů, stejně jako pro drcení materiálů, které jsou předmětem dalšího zpracování v jiných zařízeních, jako jsou mlýny.