Kruszarki szczękowe


Kruszarki szczękowe:

Kruszarki szczękowe przeznaczone są do rozdrabniania materiałów twardych i średnio twardych, jak np. bazalt, granit, rudy metali, kwarc, stłuczka szklana, wapień, piaskowiec, klinkier cementowy itp. Materiały te nie mogą jednak posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych więcej niż 5% oraz wilgotności większej niż 10%. Szeroki zakres wielkości kruszarek i ich parametry techniczne pozwalają stosować je w różnych węzłach kruszenia – począwszy od wstępnego kruszenia aż do węzła produktu finalnego.Kruszarka szczękowa 40.15

Wielkość wlotu (nadawa): 400×700 mm
Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 50-100 mm
Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 350 mm
Wydajność teoretyczna: 15-35 m3/h
Moc silnika napędowego: 40 kW
Masa największego zespołu: 4,98 Mg
Masa kruszarki: 11,95 Mg


Kruszarka szczękowa 40.17

Wielkość wlotu (nadawa): 800×1000 mm
Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 80-180 mm
Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 750 mm
Wydajność teoretyczna: 35-90 m3/h
Moc silnika napędowego: 75 kW
Masa największego zespołu: 14,00 Mg
Masa kruszarki: 38,1 MgKruszarka szczękowa 40.27

Wielkość wlotu (nadawa): 600×220 mm
Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 15-55 mm
Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 200 mm
Wydajność teoretyczna: 5-18 t/h
Moc silnika napędowego: 22 kW
Masa kruszarki: 3,2 tKruszarka szczękowa 40.31

Wielkość wlotu (nadawa): 600×140 mm
Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 5-20 mm
Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 100 mm
Wydajność teoretyczna: 10-14 t/h
Moc silnika napędowego: 15 kW
Masa kruszarki: 4,5 tKruszarki szczękowe różnych marek