Kruszarki szczękowe:

Kruszarki szczękowe przeznaczone są do rozdrabniania materiałów twardych i średnio twardych, jak np. bazalt, granit, rudy metali, kwarc, stłuczka szklana, wapień, piaskowiec, klinkier cementowy itp. Materiały te nie mogą jednak posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych więcej niż 5% oraz wilgotności większej niż 10%. Szeroki zakres wielkości kruszarek i ich parametry techniczne pozwalają stosować je w różnych węzłach kruszenia - począwszy od wstępnego kruszenia aż do węzła produktu finalnego.

Kruszarka szczękowa 40.15

 • Wielkość wlotu (nadawa): 400x700 mm
 • Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 50-100 mm
 • Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 350 mm
 • Wydajność teoretyczna: 15-35 m3/h
 • Moc silnika napędowego: 40 kW
 • Masa największego zespołu: 4,98 Mg
 • Masa kruszarki: 11,95 Mg

Kruszarka szczękowa 40.17

 • Wielkość wlotu (nadawa): 800x1000 mm
 • Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 80-180 mm
 • Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 750 mm
 • Wydajność teoretyczna: 35-90 m3/h
 • Moc silnika napędowego: 75 kW
 • Masa największego zespołu: 14,00 Mg
 • Masa kruszarki: 38,1 Mg

Kruszarka szczękowa 40.27

 • Wielkość wlotu (nadawa): 600x220 mm
 • Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 15-55 mm
 • Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 200 mm
 • Wydajność teoretyczna: 5-18 t/h
 • Moc silnika napędowego: 22 kW
 • Masa kruszarki: 3,2 t

Kruszarka szczękowa 40.31

 • Wielkość wlotu (nadawa): 600x140 mm
 • Zakres regulacji wielkości szczeliny wlotowej: 5-20 mm
 • Maksymalna wielkość materiału wejściowego: 100 mm
 • Wydajność teoretyczna: 10-14 t/h
 • Moc silnika napędowego: 15 kW
 • Masa kruszarki: 4,5 t

Kruszarki szczękowe
róznych marek